LEGEZKO OHARRA

1. Xedea eta onarpena

Legezko ohar honek webgunearen erabilera arautzen du: txuriurdin.eus web orrian nabigatzeak erabiltzaile izaera ematen dio, eta legezko ohar honetan jasotako xedapen guzti-guztiak erabat eta inolako erreserbarik gabe onartzea dakar, nahiz eta horiek aldaketak izan ditzaketen. Erabiltzaileak nahitaez erabili beharko du webgunea, legeen, fede onaren, ordena publikoaren, trafikoaren erabileren eta legezko ohar honen arabera. Erabiltzaileak BPXPORT XXI, SLUren eta hirugarrenen aurrean erantzun beharko du betebehar hori ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte-galerengatik.

2. Sartzeko eta erabiltzeko baldintzak

Webgunera eta haren zerbitzuetara sarrera librea eta doakoa da. Erabiltzaileak bermatzen du BPXPORT XXI, SLUri jakinarazten dizkion datu guztien egiazkotasuna eta gaurkotasuna, eta egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra izango da. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eskainitako edukiak eta zerbitzuak egoki erabiltzeko eta ez erabiltzeko ondorengo kasuetan: a) Delituzko edukiak, bortitzak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea. b) Sarean birus informatikoak sartzea edo BPXPORT XXI, SLU edo hirugarren pertsonen dokumentu elektronikoetan, datuetan edo sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak eragin, hondatu, eten edo eragin ditzaketen jarduerak egitea; eta beste erabiltzaile batzuk web gunera eta haren zerbitzuetara sartzea oztopatzea. c) BPXPORT XXI, SLU edo hirugarrenen sistema informatikoetako eremu mugatuetara sartzen saiatzea eta, hala badagokio, informazioa ateratzea. d) Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratzea eta BPXPORT XXI, SLU edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna haustea. e) Beste erabiltzaile baten edo hirugarren baten identitatea ordezkatzea. f) Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, jendaurrean jartzea edo beste edozein modutan komunikatzea, eraldatzea edo aldatzea, eskubideen titularraren baimenik izan ezean edo hori legez onartzen ez bada. g) Datuak biltzea publizitaterako, eta edozein motatako publizitatea eta jakinarazpenak igortzea salmentarako edo merkataritzako beste xede batzuetarako, aldez aurretik baimena eman gabe. Web guneko eduki guztiak, hala nola testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak, BPXPORT XXI, SLUren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu erabiltzaileari horien gaineko ustiapen-eskubideetako bat ere lagatakoa denik, weba behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa dena baino gehiago. Era berean, web gunean agertzen diren edozein motatako marka, izen komertzial edo ikur bereizgarri guztiak BPXPORT XXI, SLUren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu hura erabiltzeak edo eskuratzeak Erabiltzaileari inolako eskubiderik ematen dionik. Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, baita ustiapen-eskubideen titularrak espresuki baimendu ez duen beste edozein egintza ere.

3. Pribatutasun-politika

Zure aldetik informazioa lortu behar dugunean, informazioa espresuki emateko eskatuko dizugu, webean dauden datuak biltzeko inprimakien bidez. Gure zerbitzuei edo kasuan kasuko gaiari buruzko informazioa eskatuz bidaltzen dizkiguzun posta elektronikoaren bidez bildutako datuak konfidentzialtasunez eta esklusiboki erabiliko ditu BPXport-ek, eskatutako zerbitzuak eskaintzeko eta informazioa bidaltzeko, datu pertsonalak babesteko egungo araudiak ezartzen dituen lege- eta segurtasun-berme guztiekin, bai eta informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuak arautzen dituena ere. - Datu pertsonalen babesa Izan ere, BPXport-ek zerbitzuak ematen dizkion bezero ororen datu pertsonalak bildu eta tratatzen ditu, haien pribatutasuna babesteko eta errespetatzeko. Era berean, munduko edozein herrialdetatik webgunera sartzen diren bezeroaren datuen pribatutasuna bermatzen da, baita haien edukiarena eta, oro har, BPXport-ek eskaintzen dizkion zerbitzuena ere. Bezeroak kontratatutako zerbitzuak emateko BPXport-en eskura jartzen dituen datu pertsonalak ezinbestekoak dira zerbitzu horiek erregistratu eta emateko. Halaber, bezeroak badaki eta onartzen du zenbait datu pertsonal ez betetzeak BPXport-ek datu horiekin zerikusia duten zerbitzuak ematea eragotziko duela. Pribatutasun-politika honen inguruan sor daitekeen edozein zalantza, arazo edo behar izanez gero, edozein interesatuk, hau da, enpresa honek erabil ditzakeenak, BPXportekin harremanetan jarri ahal izango du helbide elektroniko honen bidez: txuriurdin@bpxport.es.

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Webgunea erabiltzearen edo BPXport-ek eskaintzen dituen zerbitzuak kontratatzearen ondorioz tratatutako datu pertsonal guztien arduraduna BPXPORT XXI, SLU da (IFK: B-20901716; helbidea: Gurutzegi kalea 12, 1., 8. lokala, Belartza industrialdea, 20018, Donostia, Gipuzkoa). eta Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 2220. liburukian, -81. orrian, SS-26867. orrian. Harremanetarako telefonoa: 943672459; helbide elektronikoa: txuriurdin@bpxport.es.

TRATAMENDUAREN HELBURUA

BPXport-ek datu pertsonalen tratamendua egiten du, helburu hauek betetzeko: alde batetik, kontratuaren helburua; hau da, BPXport-ek egiten duen datu-tratamendua bere zerbitzuak emateko kontratazioaren ondorioa da, eta helburu hauek ditu: - BPXport-en eta bezeroaren arteko kontratu-harremana kudeatzea, bezeroaren beharrak kontuan hartuta. - Bere beharretara egokitzen den irtenbidea eskaintzea, zerbitzuak emanez. - BPXport-ek egokitzat jotzen duen jakinarazpena edo informazioa bidaltzea, zerbitzuak behar bezala emateko eta bien arteko kontratu-harremanari eusteko. - Hala badagokio, desasoziazio-prozedura egokiak egitea. Prozedura horien ondoren, BPXport ez da bezeroa identifikatzeko moduan egongo, ez eta BPXportekin kontratatutako zerbitzuak emateko hark emandako datuekin erlazionatzeko moduan ere. Bestalde, helburu komertziala hau da. BPXport-en zerbitzu bat kontratatzearen ondorioz BPXport-ek egiten duen datu-tratamendua, eta, halakorik ezean, interesdunaren baimen aske eta berariazkoaren bidez, helburu hauek ditu: - Aldian behin, BPXportekin edo taldeko sozietateekin zerikusia duten eta zuretzat interesgarriak izan daitezkeen produktu eta/edo zerbitzuei buruzko informazio komertziala bidaltzea. - Bezeroen perfil komertziala egitea, interesgarriak izan daitezkeen produktu eta/edo zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzeko. - Merkatu-azterketak egitea BPXport-ek ez ditu inolaz ere datu pertsonalak tratatu, ustiatu, bideratu edo lagako hemen espresuki adierazitako erabilera edo helburuetarako ez bada.

TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA

Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa iturri hauetatik dator: Zerbitzua ematea: Tratatutako datu pertsonalak BPXport zerbitzua harpidetzearen ondorioz bezeroak emandako informaziotik badatoz, datu horiek tratatzeko lege-oinarria harpidetza bera da, eta bertan eta Pribatutasun Politika honetan sinatutako baldintza eta baldintzen arabera egiten da. Interesdunaren adostasuna: Bezeroak datuak modu librean eta zalantzarik gabe ematen dituenean, bere datuak tratatzeko legezko oinarria adostasuna ematearen bidez oinarritzen da. Kasu horietan, bezeroak edozein unetan ken dezake baimena, Pribatutasun Politika honetan zehaztutako eskubideak erabiliz. Merkataritza-xedeetarako baimena berariaz ukatzeak ez du eraginik izango kontratatutako BPXport zerbitzuak emateko kontratu-harremanaren iraupenean edo betetzean. Kasu horretan, BPXport-ek datuen tratamendua egiten jarraitu ahal izango du, sinatutako zerbitzua eman ahal izateko. BPXport-en interes legitimoa: deskribatutako kausen kalterik gabe, BPXport-ek datu pertsonalak tratatzen ditu bere interes legitimoak betetzeko. Zehazki, haren interes legitimotzat jotzen da zerbitzuen errendimendua sustatu, eskaini, mantendu eta hobetzea, zerbitzu edo funtzio berriak garatzea eta BPXport-ek bezero eta/edo bezero potentzialen artean eskaintzen dituen zerbitzuak sustatu eta eskaintzea.

DATUEN ETA HARTZAILEEN KOMUNIKAZIOA

Arau orokor gisa, BPXport-ek ez ditu hirugarrenei saltzen, trukatzen eta transferitzen zerbitzuak ematean bildutako eta/edo tratatutako datu pertsonalak. Hala ere, BPXport-ek eskaintzen dituen zerbitzuak ezin hobeki emateko, baliteke BPXport-en zerbitzuak ematen dituzten hirugarrenek zerbitzu horretan jasotako eta/edo tratatutako datu pertsonalak eskuratzeko aukera izatea. Hori dela eta, ohartarazten da, datu horiek eskuratzea ezinbestekoa denean BPXport-en zerbitzuak emateko, jasotzen edo tratatzen dituen datuak BPXportekin harremanak sinatzen dituzten hirugarrenei transferitu eta/edo jakinarazi ahal izango zaizkiela, BPXportekin kontratatutako zerbitzuen zati bat kudeatzeko eta/edo zerbitzu horiek behar bezala ematen laguntzeko. Nolanahi ere, datu horiek BPXport-ek jaso dituen ondorio eta helburu berberetarako jakinaraziko eta/edo hirugarrenei transferituko zaizkie, eta, nolanahi ere, hirugarren horiek, kontratu bidez, BPXport-ek ezartzen dituen konfidentzialtasun-betebehar berak bete beharko dituzte. Pribatutasun-politika hau onartzean, bezeroek ulertzen dute zerbitzu-emaile horietako batzuk Europako Esparru Ekonomikotik kanpoko herrialdeetan egon daitezkeela, edo Espainiakoaren pareko segurtasun-maila eskaintzen ez duten herrialdeetan. Kasu horietan, transferentziak Espainiako Kontrol Agintaritzaren Zuzendaritzaren baimenean, Batzordeak onartutako eredu-klausuletan eta, hala badagokio, pribatutasun-ezkutuan oinarritzen dira. Aurrekoaz gain, BPXport-ek datu pertsonalak laga eta/edo jakinarazi ahal izango ditu administrazio publikoekiko eta/edo organo judizialekiko dituen legezko betebeharrei erantzuteko, une bakoitzean indarrean dagoen legeriaren arabera hala eskatzen den kasuetan.

KENTZEKO EPEAK

BPXport-ek biltzen eta/edo tratatzen dituen datu pertsonalak gorde egingo dira bildu ziren helburuak betetzeko behar den denboran. Horri dagokionez, zerbitzuak ematen direnean edo BPXport-ek zerbitzuak emateko kontratuaren indarraldia amaitzen denean, datu pertsonalak eta informatiboak eta/edo zerbitzuak egitearen ondorioz sortutako datuak berehala ezabatuko dira, modu seguru eta konfidentzialean. Aurrekoa deusetan galarazi gabe, BPXportekin sinatutako kontratuzko eta/edo merkataritzako harremana amaitu ondoren, BPXport-ek bezeroaren harremanetarako datuak mantendu ahal izango ditu gehienez ere hiru (3) urtez, zuretzat interesgarriak izan daitezkeen BPXport-en produktu eta/edo zerbitzuei buruzko informazioa eta/edo sustapenak bidaltzeko. Era berean, BPXport-ek bildutako eta/edo tratatutako datu pertsonalak bereizi ahal izango ditu, estatistika-helburuetarako soilik erabiltzeko. Edozein kasutan, datuak epaileen eta auzitegien, ministerio fiskalaren edo administrazio publiko eskudunen eskura egongo dira, eta, bereziki, datuak babesteko agintarien eskura, datuok preskribatzeko epearen barruan tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko. Epe horiek igaro ondoren, datuak ezabatu egingo dira.

INTERESATUEN ESKUBIDEAK

Pribatasun-politika honen bidez, BPXport-ek interesdunen eskura jartzen du guztiek noiznahi eta askatasun osoz ondoren aipatzen diren eskubideak erabiltzeko aukera: - Sarbide eskubidea, bildutako eta tratatutako datu-motak eta egindako tratamenduaren ezaugarriak ezagutzeko. - Zuzenketa-eskubidea, bildutako datuak aldatzeko eskatzeko, okerrak direlako edo egiazkoak ez direlako. - Eramangarritasun-eskubidea, BPXport-ek tratatu beharreko datuen kopia bat lortzeko eskatzeko. - Tratamendua mugatzeko eskubidea, tratamendua etetea eskatzeko, baldin eta legez kontrakoa bada edo datuen zehaztasunari aurka egin bazaio. - Ezabatzeko eskubidea, bildutako datuak ezabatzeko eskatzeko, tratamendua beharrezkoa ez denean. - Aurka egiteko eskubidea, BPXport-ek merkataritza-jakinarazpenak bidaltzeari uzteko eskatzeko. - Emandako baimena baliogatzeko eskubidea. - AEPDren aurrean erreklamatzeko eskubidea, indarrean dagoen araudiak emandako eskubideen babesa erakunde horren aurrean eskatzeko. Aipatutako eskubideak, interesaturik dagoen edonork dohainik erabili ahal izango ditu, eskaera orri bat idatziaz eta sinatuaz eskubide horiek edozein interesatuk erabili ahal izango ditu doan. Horretarako, sinaturiko idatzi bat bidali behar da postaz, helbide honetara: Gurutzegi kalea 12, 1. solairua, 8. lokala, Belartza industrialdea, 20.018 Donostia (Gipuzkoa) edo txuriurdin@bpxport.es posta elektronikoa erabili. Eskaerak datu hauek izan behar ditu: bezeroaren izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, Nortasun Agiri Nazionalaren, pasaportearen edo IFKren fotokopia (pertsona juridikoa izanez gero) eta eskaera. Horri dagokionez, Aditzera ematen da AEPDren web orrian zenbait eredu jartzen dituela interesdunen eskura, dagozkien eskubideak erabiltzen laguntzeko. Halaber, adierazten da interesdun batek goian adierazitako prozeduraz baimena kentzeak ez duela eraginik hura kendu aurreko tratamenduaren zilegitasunean. Horri dagokionez, jakinarazten da BPXport-ek interesdunaren datuak tratatzen jarraitu ahal izango duela, indarrean dagoen araudiak horretarako aukera ematen duen heinean.

SEGURTASUN NEURRIAK

Araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera, BPXport-ek beharrezko segurtasun-neurriak hartuko ditu bildu eta/edo tratatu ditzakeen datu pertsonal guztiak sekretupean gordetzeko betebeharra betetzeko, datu horiek aldatu, galdu, tratatu eta/edo baimenik gabe eskuratu ez daitezen. Era berean, jakinarazten da BPXport-ek datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun-neurri teknikoak eta/edo antolaketa-neurriak ezarrita dituela, kontuan hartuta teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta arriskuak. Horri dagokionez, adierazten da BPXport pribatutasunaz arduratzen den erakundea dela, eta, bere erakundeko informazioaren konfidentzialtasuna eta osotasuna indartzeko, etengabe bere prozesuak gainbegiratzen, kontrolatzen eta ebaluatzen ditu, pribatutasun-politika honetan aipatzen den informazioaren pribatutasuna eta segurtasuna errespetatzen direla ziurtatzeko. BPXport-ek ez du bere gain hartzen hirugarrenek sistema informatikoetan, fitxategietan edo dokumentu elektronikoetan eragin ditzaketen aldaketen ondoriozko kalteen erantzunkizunik. Gure web gunea gure erakundearenak ez diren web guneetarako esteken bidez uztea erabakitzen baduzu, BPXport-ek ez du bere gain hartuko web gune horien pribatutasun-politiken ardura, ez eta horiek erabiltzailearen ordenagailuan gorde ditzaketen cookie-ena ere. Posta elektronikoari dagokionez, jaso ahal izan dituzun jakinarazpenak bakarrik bidaltzea da gure politika. Mezu horiek posta elektronikoz jaso nahi ez badituzu, aukera emango dizugu mezu horiek ezeztatu eta jasotzeari uko egiteko.